PREMIES

U kan de premie voor thuisbatterijen combineren met de premie voor zonnepanelen

EENMALIGE PREMIE VOOR ZONNEPANELEN 2022

Bedrag:

 • In 2021 zal de premie € 300/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend € 150/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal € 1.500.

 • Voor 2022 werd de premie verhoogd naar hetzelfde niveau van 2021.

 • In 2023 zal de premie € 150/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend € 75/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal € 750.

 • In 2024 zal de premie € 75/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend € 37,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal € 375.

 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op bovenstaande bedragen.

 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN PREMIE

 

 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een RESCert herkende installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst worden.
  Wij zijn RESCert herkend dit kan u zelf controleren op onze website

 • Gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013 of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw
 • Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking.

 • In 2024 zal de premie € 75/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend € 37,5/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal € 375.

 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.

 • De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

 • De geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn. Op het moment van aanmelding zullen een aantal bijkomende vragen gesteld worden zodat er geen afzonderlijke premie aanvraag moet ingediend worden.

VOORWAARDEN TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE

Bedrag:

01/01/2021

31/03/2021
01/04/2021

31/12/2021
2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh 0 euro/kWh
4 tot 6 kWh 250 euro/kWh 300 euro/kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh 0 euro/kWh
6 tot en met 9 kWh 250 euro/kWh 250 euro/kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh 0 euro/kWh
Vanaf 9 kWh 250 euro/kWh
Maximum per batterij 3200 euro, max 35% factuur 2550 euro, max 40% factuur 1725 euro, max 40% factuur 1150 euro, max 40% factuur 575 euro, max 40% factuur 0 euro
Thuisbatterijen
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract.

 • Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.

 • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest.

 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (nacebelcode 43.211 of 43.212).

 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.

 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.

 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.

 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.

 • LET OP: als u in het kader van deze premie-aanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter.

 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.

 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. Aanmelden kan op de website van Fluvius.

 • De installateur moet het injectielimiet instellen op maximaal 60%. Bij premie-aanvragen vanaf 1 april 2021 mag het systeem nooit meer dan 60% van het piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen in het net injecteren

 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.

 • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.

AANVRAAG PREMIES

Wij weten wat voor administratieve rompslomp het is om de papierwinkel in orde te krijgen
Daarom willen wij u helpen als u dit wenst bij de aanvraag van de premie en de aangifte van uw zonnepanelen bij Fluvius en /of u aanvraag en aanmelding van de subsidie van uw thuisbatterij bij de Vlaamse Energie en klimaatagentschap.